برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۲ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۷
  • ۰

ما

آه

کشیدیم

اما

کشیده ای

آه شما را

بلند کرد


  • ۴
  • ۰

آب نه

اما تا دلت بخواهد

تازیانه خوردند