برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۲ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

  • ۳
  • ۰

به روی نیزه ها

قاری ِ من باش...

  • ۸
  • ۲
طلاق بگیر
از این همه بی هدفی و اضطراب
با ازدواج!


+قبلتُ...