برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
گفت:

بعد نماز بگو: خدایا کم ِ ما و کرم ِ تو

دیشب بعد نماز کمی فکر کردم و گفتم:

خدایا! هیچ ِ ما و کرم ِ تو!

  • ۰
  • ۰
فعل ِ "مجهول"

اولین بار

کنار  بدن تو

ساخته شد

 

پ ن

و تفحص هم...