برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
اسرائیل که قطعا نابود خواهد شد

نگذاریم افتخارش نصیب دیگران شود

 ببینید و نشر دهید