برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۴
  • ۱
نیزه
اجازه گرفت...
ارباب جان! جای شما روی سر ماست
- ارباب لبیک گفت
  • ۴
  • ۰
از سنگ خون جوشید
باید فکری برای چشم هایم کنم