برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
چه بارها

سر  ِقرار  آمد

اما کسی را

بی قرار

ندید