برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۹ مطلب با موضوع «بوی سیب» ثبت شده است

  • ۲
  • ۰
فراز و نشیب های زندگی نه!
دل من
فقط با پرچم تو
تکان می خورد
  • ۶
  • ۰

یک نماز دارم

دو مهر

فقط از حسادت پیشانی می ترسم!

  • ۲
  • ۰
تربتت سیاه شده
به جای آن
من پیشانی سفید...
  • ۳
  • ۰

تا سجده گاه ما

تربت توست

هرچه هست

زیر سر ماست

  • ۷
  • ۰
بیت المقدس
همین بیت هایی ست
که عاشقانت می سرایند
  • ۳
  • ۰

ذرات تربتت را از هم باز کردم

و

قدم گذاشتم در خاک کربلا

  • ۱
  • ۰
تحیر یعنی

امام جماعت می خواهد به رکوع رود و

من هرچه مهر هارا زیر و رو می کنم

تربتت  پیدا نمی شود

 

 

  • ۰
  • ۰

پیش از سفر

این را برای کسانی مینویسم که کنکور در پیش رو دارند و هوس کربلا!

بله درست خواندید!

رتبه ی آزمون آزمایشی زیاد هم مهم نیست برای آدم

اما وقتی پای کربلا می اید وسط...داستان فرق میکند

فلذا درسخواندن ما هم به عشق کربلا شد و اواسط اسفند سال پیش گرفتیم حاجت را

یکی هم بعد از اتمام کنکور گرفتیم

این را گفتم که اگر شما هم پدرمادرتان برای رتبه کنکور شما غش و ضعف میشوند

نان را به تنور بچسبانید و کربلا را بگیرید!

حسین جان هم در درسها کمک میکند

پیش خودمان بماند من هم اگر امداد غیبی و نذر و نذورات نبود

ول معطل بودم،فقط لطف حسین جان بود،چون به عشق کربلایش درس خواندم

راست گفته اند که حق وباطل همیشه بوده

این را وقتی فهمیدم که روز اول دانشگاه پسر کناری ام میگفت

گفتم اگر لپتاب(درستش را نمیدانم) سونی ِ واییوِ چی چی ییک را میخری من زیر هزار میاورم!

پقی زدم زیر خنده که ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا...

لپتاب و کربلا!

البته شاید اگر او هم شرط مرا برای پدر میشنید متاسف میشد برایم...

بگذریم

مقدمه بود

پس دوستان مفت رتبه ای مقامی چیزی نیاورید!

از ما گفتن بود

 


  • ۰
  • ۰
احرام ببند
که باید

لبیک یاحسین گویان

برویم در قربانگاه عشق

به رنگ کعبه دربیا

تا برسیم به کربلا