برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۱ مطلب با موضوع «ایستگاه مخابرات» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
خیر این نمازخانه های بین راهی

به بی نمازها هم می رسد