برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۵ مطلب در فروردين ۱۳۹۳ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
مورچه ها

 میهمانان ِهمیشگی ِ

سفره ی خانه ما هستند

 

  • ۰
  • ۰
لازم به مشاوره نبود

همین که نماز صبحم قضا شد

حسابِ کار  دیشبم دستم آمد

 

  • ۱
  • ۰
تحیر یعنی

امام جماعت می خواهد به رکوع رود و

من هرچه مهر هارا زیر و رو می کنم

تربتت  پیدا نمی شود

 

 

  • ۰
  • ۰
اناری

سرخ و پر از خون

شده ای

به گمانم خدا

تورا

در دستانش فشرد

  • ۰
  • ۰

پلکی بزن

 

 

دیگر

نیازی به بمب ِ اتم نیست