برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۷ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰
راستی خبر جدید رو شنیدی؟

_نه!چی؟

_خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست...

 • ۰
 • ۰
و انزلنا الحدید

آهن هایی که نازل شده اند از بهشت

 همین قاب ها هستند...

 

 

قاب ماندگار در اینستاگرام

سایت قاب ماندگار

 • ۰
 • ۰
خیمه ها

از داغ دل زینب

آتش گرفت...

 • ۰
 • ۰

اساسا روح که بزرگ شد، تن به زحمت می افتد و روح که کوچک شد، تن آسایش پیدا می کند.وقتی که روح بزرگ شد، جسم و تن چاره ای ندارد جز آن که به دنبال روح بیاید، به زحمت بیفتد و ناراحت شود. اما روح کوچک به دنبال خواهش های تن می رود، هر چه را که تن فرمان بدهد اطاعت می کند. روح کوچک به دنبال لقمه برای بدن می رود، اگر چه از راه دریوزگی و تملق و چاپلوسی باشد. روح کوچک دنبال پست و مقام می رود ولو با گرو گذاشتن ناموس باشد. روح کوچک تن به هر ذلت و بدبختی می دهد برای این که می خواهد در خانه اش فرش یا مبل داشته باشد، آسایش داشته باشد، خواب راحت داشته باشد.روح وقتی که بزرگ شد، خواه ناخواه باید در روز عاشورا سیصد زخم به بدنش وارد شود.آن تنی که در زیر سم اسب ها لگدمال می شود، جریمه یک روحیه بزرگ را می دهد...

مرتضی مطهری

حماسه حسینی.جلد یک


 • ۰
 • ۰
بارها آب شد

قبل اینکه بشیند به قلب حسین

خدا چه نقش سختی داده بود

به نیزه در این دنیا

 

 • ۰
 • ۰
تا

آقای این کشور

تو هستی

ما همه

آقا زاده ایم

 • ۰
 • ۰

در خیابان ها می چرخد

وسط سرمای زمستان

همان کسی که میگفت:

مگر تابستان می شود

در این گرما

چادر پوشید؟!