برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۴ مطلب با موضوع «صبح چهارشنبه ها» ثبت شده است

  • ۴
  • ۰

عکس یادگاری میگیرم

با گنبد طلا

شاید قیامت به درد بخورد!

  • ۱
  • ۰
چه کسی گفته
مشهد منطقه کوهستانی ست؟
ما اینجا
به دریا وصلیم
به امام رضا!
  • ۰
  • ۰
من امیر المومنین میبینم

اما

علی ابن موسی الرضا می خوانم

تو هم

گناهکار میبینی مرا

اما

نوکر

بخوان!

  • ۰
  • ۰
به قوانین فیزیک کار ندارم
اما
با قانون عشق ثابت می کنم
اینجا
به اندازه ی پر کاهی سبک می شوم