برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۱۵ مطلب با موضوع «قلب تاریخ» ثبت شده است

 • ۶
 • ۰


دست می کشی روی سرم

دیگر

دست از زندگی کشیدن راحت است

 • ۱۳
 • ۰

اصلا ما آمده ایم

تا فقط

سر به سر دنیا بگذاریم!

 • ۳
 • ۰

روزگار ما را

همین طور

سیاه کن+بعدش با رنگ قرمز خط بزن مرا

 • ۴
 • ۰

هر وقت

عاشق گمنام بودن شوی

یک شب

با خاک خودت را می پوشانی

 • ۲
 • ۰

قرار بود

هفتاد بار بمیری هر روز

هنوز زنده ای که...

 • ۲
 • ۰

بیا که این دست ها

    دوباره غسل ِ گناه کرده و

        مس ِ تابوت ِ تو را میخواهد...

 

 • ۳
 • ۰

یک مین منفجر شد زیر پایش

کمی دست و پایش را گم کرد

حالا بعد از چهل سال

دست و پایش را پیدا کردند...

آورده اند برای مادرش

مادرش استخوان ها را که بغل گرفت

کمی دست و پایش را گم کرد...

 • ۱
 • ۰

حسین جان

با سر

سمت خط مقدم آمدن از ما

بی سر

روی شانه ها برگشتن

با تو!

 • ۰
 • ۰
خدایا ما خواسته های کمی داریم

فقط میخواهیم

یک کلمه شهید بیاید پشت اسممان

همین

چیز زیادی که نیست؟

هست؟

 • ۰
 • ۰
و انزلنا الحدید

آهن هایی که نازل شده اند از بهشت

 همین قاب ها هستند...

 

 

قاب ماندگار در اینستاگرام

سایت قاب ماندگار

 • ۰
 • ۰
ما افکارمان غربی ست

اصلا ما همان

غرب زده هستیم

منتهی از نوع ِ

کاوه ی کردستان

 • ۰
 • ۰
مدادکغزی

اینجا به آرزوی

مدادگلی شدن

مینویسد

 طرح: مهدی میری

 • ۰
 • ۰
اناری

سرخ و پر از خون

شده ای

به گمانم خدا

تورا

در دستانش فشرد

 • ۰
 • ۰
حاج حسن گفت

توی این15سال روایتگری

نادر بوده کاروانی که 2باربیاید شلمچه

روز اول و روز آخر

دلخوشیم به همین

دلخوش

 

 • ۰
 • ۰
از خودم

رهاشدم

به یاد ِ شرهانی