برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۳ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

  • ۶
  • ۰
از اینکه حسین
سالار شهیدان شد
فهمیدم
جسم ِ درهم را خوب تر می خری


+این دل درهم مارا هم بخر
+درهم بخر که سخت گرفتار و درهمیم


  • ۲
  • ۰

همینطور پیش برویم

باید هر روز گل های چادرت را عوض کنم

پژمرده می شوند آخر

کنار گلی چون تو
  • ۳
  • ۰

تا سجده گاه ما

تربت توست

هرچه هست

زیر سر ماست