برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • ۴
  • ۰

غروب زندگی علی

روی سرخ تو بود

  • ۳
  • ۰

چرا از

دل ِ خاک رفتن بترسم؟

وقتی تو بوترابی

  • ۱
  • ۰

اسیرم


اطعام بده