برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۲ مطلب با موضوع «گفت گفتم» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
گفت:

من به کلاغی که کل سال را برای تو سیاه می پوشید

ایمان

دارم


گفتم:

من به کبوتری که  کل سال را برای طواف روی تو احرام می بندد

ایمان

دارم


  • ۰
  • ۰
گفت:

سید پاشو

وقتشه برو مراسم رو شروع کن

بسم الله

رفتم پشت تریبون

گفتم:

به نام خدای بزرگتر از تحریم های آمریکا