برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۸ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰
خدایا ما خواسته های کمی داریم

فقط میخواهیم

یک کلمه شهید بیاید پشت اسممان

همین

چیز زیادی که نیست؟

هست؟

 • ۰
 • ۰
عبای ارباب

پر از  ع  ل ی ا ک ب ر  بود....

         

 • ۰
 • ۰

یک بحرانی هست

به نام آنلاین نبودنت

هنوز کسی سر درنیاورده ازین حرف ها


 • ۰
 • ۰
خیر این نمازخانه های بین راهی

به بی نمازها هم می رسد

 • ۰
 • ۰
گفت:

من به کلاغی که کل سال را برای تو سیاه می پوشید

ایمان

دارم


گفتم:

من به کبوتری که  کل سال را برای طواف روی تو احرام می بندد

ایمان

دارم


 • ۰
 • ۰
غار حرا

صدایت را می شنید

ما دل سنگ ها

هنوز به این امید زنده ایم

 • ۰
 • ۰
گفت:

سید پاشو

وقتشه برو مراسم رو شروع کن

بسم الله

رفتم پشت تریبون

گفتم:

به نام خدای بزرگتر از تحریم های آمریکا

 • ۰
 • ۰
ابا این خیانت های آل سعود

(بخوانید آل سکوت)

وقتش رسیده خداوند مشهد را 

قبله سوم مسلمین معرفی کند!