برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۱ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
شب میشد

که سجده های بلند و زیبایت را تماشا کند

یا سیدالساجدین