برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۶
  • ۰

خدا

ستارترین داور المپیک دنیاست

وقتی ضریه فنی شدمان را

جلوی مردم به نمایش نمی گذارد