برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • ۴
  • ۰

حالا داستان پیچیده تر شده

ماه مهر می آید

و این بار باید آب بابا را

خودم به بچه ها یاد بدهم

برای بچه ها شیرینی ِ خواندن

و برای من روضه

اشک شوق خواندن ِ  دانش آموزانم

بهانه ی خوبیست برای اشک ریختن در کلاس  برایت

نه؟

ماه مهر می آید

ماه ِ من

در میان این آب... بابا...

مِهر ِ تورا چطور یاد ِ بچه ها بدهم؟


  • ۲
  • ۰
از همان روز اول مدرسه
بوی سیب تو در کلاس پیچید
همان وقتی که خواندم
آب
بابا...
  • ۲
  • ۰

گرفتاری ام را

درست کردی و

گرفتارت شدم...