برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۷ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰
امروز پرچم شما

 تنهاسرپناه ماست

دیروز

سر ِ روی نیزه

تنهاسرپناه دخترت

 

 • ۰
 • ۰
عمه جان

خیمه را آتش زدند

این درست...

اما خیمه که در ندارد

میخ ندارد...

 

 • ۰
 • ۰

انگشتر می خواست

انگشت را هم داد

من کربلا بخواهم

بهشت می دهد،مگر نه؟

 • ۰
 • ۰
راز اربا راب شدنت این بود

دنبال تفاوتی با پیامبر می گشتند

اما نیافتند...

 

 


 • ۰
 • ۰
همین که

هفت شب گذشت

خودش کشنده ترین روضه ست

 • ۰
 • ۰
با نیزه

چقدر

سربلند شدی...


 • ۰
 • ۰
بی حساب و کتاب

وارد بهشت شدی

چون نکیر و منکر هم

طاقت دیدنت را نداشتند!