برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

تابستان که میشود

عبای مشکی به دوش می اندازد

ذهن ناقص من میگوید

چادر حضرت زهرا

و لباس پیامبر

 خیلی  شباهت دارند!

  • ۰
  • ۰

بعد از تو عشق روزه گرفت و

ماه شهادتت

رمضان شد

  • ۰
  • ۰
پس به ما یتیمان رحم کن
پدر