برزخ کلمات

سیاهه ای مینویسم تا وقتی که مغزی درونم باشد

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

  • ۶
  • ۰

چشمه ی چشم هایم خشک شده

باید دیوار های دلم را درزگیری کنم!